Vergi Affı borç yapılandırma başvuruları başladı mı, nereye , nasıl başvurulur? İlk taksit ödeme tarihi ne zaman?

Söz konusu Kanun ile;

• Vergi dairesine ödenmemiş vergi ve öteki borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme artırımı ve faizi yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

• Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi,

• Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,

• Ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) aslı ile bunlara bağlı gecikme artırımı ve gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

• Trafik para cezaları ve öbür idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme artırımı yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borcun ödenmesi,

• Tahsil ve katkı kredisi alacaklarının asıllarına vade tarihleri ile 9 Kasım 2022 tarihleri ortasında gecikme artırımı, Yİ-ÜFE fiyatı, katsayı fiyatı üzere alacaklar hesaplanmadan ödeme imkânı,

• Dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları vb. ilişkin) sulh yoluyla sonlandırılması,

• Vergi incelemesi ve takdir süreçleri devam eden alacakların yapılandırılması,

• 2018-2022 yıllarına ait olarak matrah ve vergi artırımında bulunan ve kaideleri yerine getiren mükelleflere ait olarak vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmaması,

• Yapılandırılan fiyatların peşin yahut aylık periyotlarla azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenmesi,

• Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan meblağdan %90 indirim yapılması,

• Trafik para cezaları ve öteki idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından %25 indirim yapılması,

• Matrah ve/veya vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin peşin yahut aylık devirler halinde azami 12 eşit taksitte ödenmesi,

• Matrah ve/veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının birinci taksit ödeme müddeti içinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden %10 indirim yapılması,

• İşletme kayıtlarının (kasa mevcudu, ortaklardan alacaklar, emtia, demirbaş vb.) cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

• Beyan edilmemiş gelirler ve karlar için cezasız ve faizsiz olarak pişmanlıkla yahut bizatihi beyan,

• Yapılandırılan borçların mutabakatlı bankaların kredi kartı ile ödenmesi,

• Her bir taşıt için Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ait idari para cezaları ile geçiş fiyatının en az %10’unun ödenmesi koşuluyla taksit ödeme mühletince araç muayene müsaadesi verileceği,

• Araç muayenesini yaptırmamış olanların 30/9/2023 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları kaidesiyle ödeme kolaylığı sağlanması,

gibi kıymetli imkan ve kolaylıklar getirildi.

Bu imkânlardan faydalanmak için 31 Mayıs 2023 tarihine kadar müracaat yapılması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir